Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23, м. Суми, Сумської області

 

На виконання статті 53 Конституції України, статей 12, 13 Закону України «Про освіту», статей 8, 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 року №806 та від 17.07.2019 року №681, відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367, листа Міністерства освіти і науки України від 16.04.2022 року №1/4202-22 «Щодо зарахування до 1 класу закладів загальної середньої освіти», на підставі заяв про зарахування до закладу освіти одного з батьків, копій свідоцтв про народження дітей, медичних довідок за формою первинної облікової документації № 086-1/о, з метою забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти, на 01.06.2023 року до закладу І ступеня зараховано 132 здобувачі освіти.

 

Кількість вільних місць - 48.