Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23, м. Суми, Сумської області

На виконання статті 53 Конституції України, статей 12,13 Закону України «Про освіту», статей 8,9 Закону України «Про повну загальну середню

освіту», відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367, на підставі заяв про зарахування до

закладу освіти одного з батьків, копій свідоцтв про народження дітей, медичних довідок за формою первинної облікової документації № 086-1/о, з

метою забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти, на 31.05.2021 року до закладу І ступеня зараховано 187 учнів.

 

Кількість вільних місць - 23.

 

Список зарахованих учнів можна уточнити в закладі освіти.