Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23, м. Суми, Сумської області

На виконання статті 53 Конституції України, статей 12, 13 Закону України «Про освіту», статей 8, 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року №684 «Про

затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України

від 19.09.2018 року №806 та від 17.07.2019 року №681, відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367, листа

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2022 року №1/4202-22 «Щодо зарахування до 1 класу закладів загальної середньої освіти», на підставі заяв про

зарахування до закладу освіти одного з батьків, копій свідоцтв про народження дітей, медичних довідок за формою первинної облікової документації № 086-

1/о, з метою забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти, на 31.05.2022 року до закладу І ступеня зараховано 137 здобувачів освіти.

Кількість вільних місць - 73.

 

На виконання статті 53 Конституції України, статей 12,13 Закону України «Про освіту», статей 8,9 Закону України «Про повну загальну середню

освіту», відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367, на підставі заяв про зарахування до

закладу освіти одного з батьків, копій свідоцтв про народження дітей, медичних довідок за формою первинної облікової документації № 086-1/о, з

метою забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти, на 31.05.2021 року до закладу І ступеня зараховано 187 учнів.

 

Кількість вільних місць - 23.

 

Список зарахованих учнів можна уточнити в закладі освіти.