Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23, м. Суми, Сумської області

Наступність у підходах до оцінювання результатів навчання здобувачів освіти початкової та базової середньої освіти 5-А,Б,В класів, які впроваджують

інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування

базової середньої освіти на квітень 2021 – грудень 2026 роки», рекомендовано забезпечити в такий спосіб: у І семестрі 5-го класу поточне й підсумкове

(тематичне, семестрове) оцінювання виконувати за рівневою шкалою й позначати словами й/або буквами (початковий «П», середній «С», достатній «Д»,

високий «В»), а також вербально характеризувати, акцентуючи увагу учнів й учениць на їхніх досягненнях й окреслюючи способи поліпшення їх. Оцінювання

за бальною шкалою рекомендовано впроваджувати з ІІ семестру. Під час виставлення результатів підсумкового (річного) оцінювання потрібно спиратися на

оцінку за ІІ семестр. Фіксація результатів підсумкового (семестрового, річного) оцінювання відбувається в свідоцтві досягнень.