Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23, м. Суми, Сумської області

Державна служба України з надзвичайних ситуацiй з метою пiдвищення рiвня обiзнаностi населення щодо правил поведiнки в умовах надзвичайних ситуацiй воєнного

характеру розробила примiрний алгоритм дiй населення за сигналами оповiщення цивiльного захисту "Увага всiм" та "Повiтряна тривога".

Крiм того, ДСНС проведено роботу з розроблення iншої актуальної iнформацiї, що може бути використана населенням пiд час вiйни:

Патрульна полiцiя iнформує про правила безпеки пiд час дистанцiйного навчання в умовах вiйни:

  • наголосiть на важливостi правильно реагувати на сигнали повiтряної тривоги: обов'язково йти до укриття чи переходити у безпечне мiсце вашого помешкання;
  • нагадайте телефони спецслужб — 101, 102 та 103;
  • домовтеся з дитиною, аби вона тримала телефон поруч i вчасно вiдповiдала на вашi дзвiнки;
  • за можливостi залиште заряджений павербанк на випадок, якщо вдома зникне свiтло;
  • покажiть дитинi, як правильно користуватися електричними та газовими приладами вдома у разi, якщо це необхiдно за вашої вiдсутностi;
  • нагадайте про те, що в жодному разi не можна вiдчиняти дверi незнайомим людям;
  • нагадайте правила безпечного спiлкування в iнтернетi: не повiдомляти жодної особистої iнформацiї (мiсце проживання, телефон, прiзвище, мiсце роботи батькiв тощо), не висилати особистих фото незнайомцям;
  • домовтеся зi своїм сином чи донькою про те, що вони обов'язково повiдомлять вас про випадки цькування в мережi, образливi дописи чи надсилання iнформацiї, яка змушує почуватися некомфортно;
  • встановiть з дитиною графiк i час користування iнтернетом i визначте соцмережi та їхнiй контент, який буде безпечний для неї;
  • також акцентуйте на тому, що пiд час дистанцiйних занять правила чемної поведiнки та дисциплiну нiхто не скасовував.