Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23, м. Суми, Сумської області

 Уповноваженою особою в освітньому закладі для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та (або) отримання заяв (повідомлень) від постраждалої

особи (інших осіб) призначено заступника директора з ВР Лиховид І.А.

 1.Закон України «Про охорону дитинства»

 2.Закон України «Про захист суспільної моралі»

 3.Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

 4.Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

 5. Закон України «Про освіту»

6.Постанова КМУ від 28.07.2021 № 775 "Про внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих

обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження"

7.Лист МОНУ від 26.08.2021 № 1/9-423 "Про виконання вимог законодавства щодо захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у

тому числі постраждали від жорстокого поводження"

 8.Указ Президента України від 21 вересня 2020 року №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству,

насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»

9.Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

10.Лист МОН від 02.10.2018 №1047 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і

взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”

11.Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”