Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23, м. Суми, Сумської області

                                                                                                                                                                    СХВАЛЕНО

                                                                                                                                                                                                на засіданні педагогічної ради

                                                                                                                                                                                                     протокол №1 від 30.08.2019 року

Правила поведінки здобувачів освіти 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту» учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних

закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років.

Статус учнів як учасників освітнього процесу у закладах освіти, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України

«Про загальну середню освіту», Статутом школи та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

 

 І. Загальні правила поведінки

 • Здобувачі освіти повинні поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм у спілкуванні, виявляти толерантність та повагу до оточуючих, відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, до довкілля.
 • Здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу. Заборонено вчиняти дії, що несуть небезпеку особі або оточуючим.
 • Булінг, насильство, фізична конфронтація є неприпустимими формами поведінки здобувачів освіти у закладі та за його межами.
 • Якщо проти здобувачів освіти здійснюються протиправні дії або вони стали свідками таких, необхідно негайно звернутися за допомогою до адміністрації, чергового вчителя, класного керівника або будь-кого з працівників закладу освіти.
 • Не можна без дозволу педагогів залишати заклад в урочний час.
 • У разі відсутності на заняттях через хворобу здобувачі освіти зобов'язані своєчасно надати класним керівникам довідку з медичної установи; а у разі пропуску окремих занять - пояснювальний документ про причину відсутності (довідку від батьків (осіб, які їх заміняють) або лист закладів позашкільної освіти про участь у конкурсах, змаганнях тощо).
 • Здобувачі освіти бережуть майно закладу, підтримують чистоту та порядок на його території. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
 • Здобувачам освіти, які знайшли втрачені у закладі або на його території речі, належить віддати їх черговому адміністратору або черговому вчителю.
 • Не дозволяється в закладі освіти та на його території тютюнокуріння, вживання алкогольних напоїв, розповсюдження та використання з будь-якою метою небезпечних предметів, речовин. 
 •                                                                                  ІІ. Поведінка здобувачів освіти під час уроків                                                               
 • Здобувачі освіти приходять до закладу за 15-20 хвилин до початку занять, по першому дзвонику впродовж навчального дня займають свої місця у кабінетах за розкладом, готують усе необхідне навчальне приладдя до уроку. Запізнюватися на уроки без поважних причин неприпустимо.
 • Здобувачі освіти повинні виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності.
 • Під час уроку не можна відволікатися самому і відволікати однокласників від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
 • Здобувачі освіти обстоюють у коректній формі свої погляди та переконання при обговоренні спірних і неоднозначних питань за темою уроку.
 • Здобувачі освіти мають можливість за нагальної потреби вийти з класу виключно за дозволом учителя.
 • Здобувачі освіти використовують гаджети виключно з навчальною метою. Заборонені під час уроку гаджети, що відволікають від опанування навчального матеріалу (мобільні телефони, плеєри, смарт годинники тощо).
 • На уроки фізичної культури здобувачі приходять у спортивній формі та спортивному взутті, а звільнені від занять фізкультурою обов'язково присутні в залі.

 

III. Поведінка здобувачів освіти на перервах

         Час перерви - особистий час здобувачів освіти, який вони проводять на свій розсуд, проте не повинні заважати іншим.

 • Під час перерв здобувачі освіти знаходяться у закладі або, якщо дозволяють погодні умови, на його території.
 • Забороняється з метою особистої безпеки та попередження травмування учасників освітнього процесу під час перерв бігати сходами, штовхатися, грати в небезпечні ігри (в т.н. поблизу вікон та в інших місцях, непередбачених для активного відпочинку).
 • Категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відчинені для провітрювання вікна.                                                                                                                 
 • IV. Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти
 • Стиль одягу здобувачів освіти - діловий, класичний. Для уроків фізичної культури, трудового навчання, хімії обов’язкова спеціальна форма.
 • Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках є недоречним.
 • Не слід носити коштовні прикраси на заняття та надмірно використовувати косметику.
 • За умови дотримання відповідного температурного режиму в освітньому закладі перебування в кабінетах у верхньому одязі є порушенням санітарно-гігієнічних норм.
 • На урочисті загальні заходи здобувачі освіти приходять у святковому одязі. На позаурочні заходи обирають доречний одяг за рекомендаціями батьків та на власний розсуд.

 

 

40034, м. Суми, проспект Михайла Лушпи, 36
P: (0542) 32-48-32 sumy.school23@ukr.net