Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23, м. Суми, Сумської області

 

Виховна робота

Завданням виховної роботи є формування громадянина, патріота; інтелектуально розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, готової

протистояти викликам глобалізації життя.

Пріоритети виховної роботи закладу:

· виховання національної свідомості;

· формування високої мовної культури;

· виховання й закріплення принципів загальнолюдської моралі;

· виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

· виховання поваги до історичного минулого Батьківщини та її традиції;

· формування фізичного, психічного, духовного здоров’я дітей;

· розвиток інтересу до пізнавальної діяльності.

Виховна робота в нашій школі спрямована на формування в учнів світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, традицій, інших соціально

значущих надбань вітчизняної та світової духовної культури, а це є складовою частиною національного виховання.

У 2021-2022 н.р. наша школа працює над виховною проблемою «Професійна компетентність класного керівника як одна з умов успішного

 

формування ключових компетенцій учнів ».

 

Основні напрями виховної роботи:

· виховання в учнів ціннісного ставлення до себе;

 

· виховання в учнів ціннісного ставлення до родини, оточення;

 

· виховання в учнів ціннісного ставлення до праці;

 

· виховання в учнів ціннісного ставлення до природи;

 

· виховання в учнів ціннісного ставлення до культури та мистецтва;

 

· виховання в учнів ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави;